Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry – Loviisa kultur- och miljörörelse rf

 

Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike sai alkunsa 25 vuotta sitten. Silloin kaupungissa oli vireillä Vanhan Wiinatehtaan talon purkaminen. Joukko aktiivisia kaupunkilaisia esti purkamisen suoralla toiminnalla. Taistelu tuotti tulosta ja Korkein hallinto-oikeus kielsi purkamisen. Nyt Wiinatehdas on persoonallinen osa viihtyisää Garnisonin kaupunginosaa. Suojelutaiston myötä syntyi Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike. Se on nimensä mukaisesti joustava ja nopeasti reagoiva kansanliike.

Yhdistyksemme on ollut siitä lähtien aktiivinen vanhan rakennusympäristön ja kulttuurin suojelemiseksi ja kaupunkikuvan elävöittämiseksi. Wiinatehtaan lisäksi kaupunkikuvassa näkyy myös monia muita kauniita rakennuksia, joiden säilyttämiseen olemme vaikuttaneet. Näistä voidaan mainita vanha seurahuone eli nykyinen kirjasto.

Yhdistyksellämme on ollut merkittävä rooli nykyisen historiallisen ja elävän kaupunkiympäristön säilyttämisessä. Olemme ottaneet ennakoivasti kantaa kaavoitusasioihin ja uudisrakentamiseen. Vuonna 2005 ensimmäisen kerran toteuttamamme perinne- ja korjausrakentamisen tapahtuman, Wanhassa Wara Parempi, myötä Loviisa on noussut uuteen kukoistukseen.

Yhdistyksen yhteystiedot löydät täältä.