Mikä on Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike?

Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike sai alkunsa 25 vuotta sitten. Silloin kaupungissa oli vireillä Vanhan Wiinatehtaan talon purkaminen. Joukko aktiivisia kaupunkilaisia esti purkamisen suoralla toiminnalla. Taistelu tuotti tulosta ja Korkein Hallintooikeus kielsi purkamisen. Nyt Wiinatehdas on persoonallinen osa viihtyisää Carnisonin kaupunginosaa. Suojelutaiston myötä syntyi Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike. Se on nimensä mukaisesti joustava ja nopeasti reagoiva kansanliike.

Yhdistyksemme on ollut siitä lähtien aktiivinen vanhan rakennusympäristön ja kulttuurin suojelemiseksi ja kaupunkikuvan elävöittämiseksi. Wiinatehtaan lisäksi kaupunkikuvassa näkyy myös monia muita kauniita rakennuksia, joiden säilyttämiseen olemme vaikuttaneet. Näistä voidaan mainita vanha seurahuone eli nykyinen kirjasto.

Yhdistyksellämme on ollut merkittävä rooli nykyisen historiallisen ja elävän kaupunkiympäristön säilyttämisessä.  Olemme ottaneet ennakoivasti kantaa kaavoitusasioihin ja uudisrakentamiseen. Vuonna 2005 ensimmäisen kerran toteuttamamme perinne- ja korjausrakentamisen tapahtuman, Wanhassa Wara Parempi, myötä Loviisa on noussut uuteen kukoistukseen.

Olemme saaneet seuraavat merkittävät tunnustukset työstämme:

1. Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöpalkinto 2007

Palkinnon perusteena oli tärkeän kulttuuriperinnön vaaliminen niin talojenkin kuin vanhojen puutarhojenkin osalta. Lisäksi hienoa päivissä on se, että ne välittävät vanhoja työtapoja uusille sukupolville. Palkinnon jakaa vuosittain Uudenmaan Ympäristökeskus

2. Loviisa-mitali 2008

Loviisa-mitali on palkinto, joka perustettiin vuonna 1995 ja jonka kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa kerran valtuustokaudessa. Tärkein arvosteluperiaate palkinnon saamiseksi on, että palkinnon saajaan on oltava näkyvällä tavalla kunnostautunut joko kuluneena vuonna tai pidemmän ajan kuluessa. Palkintoamme kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perusteli seuraavasti:

  • Valtakunnalliset perinne- ja korjausrakentamisen päivät ovat tuoneet Loviisalle runsaasti medianäkyvyyttä erityisesti aikakauslehdissä. Lisäksi tapahtumalla on monella tasolla suuri merkitys niin Loviisalle kuin sen asukkaillekin. Tapahtuma niveltyy hyvin kaupungin omaan Kotiin Loviisaan -markkinointiin, jonka tavoitteena on Loviisan tunnettuuden lisääminen ja asukasmäärän kasvattaminen.
  • Tapahtuma ja sen saavuttama julkisuus ovat vahvistaneet loviisalaisten itsetuntoa ja uskoa omaan ympäristöön ja elämäntapaan. Loviisalaiset ovat ylpeämpiä kotikaupungistaan, he arvostavat ympäristöään paremmin ja halu säilyttää rakennettua ympäristöä tulee yhä vahvemmaksi.

3. Suomen Arkkitehtiliiton arvostettu SAFA-palkinto 2009

Vuodesta 1974 lähtien jaettu SAFA-palkinto on tunnustus yhteisölle, joka on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt laadukkaan elinympäristön syntymistä. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva nelijäseninen lautakunta. Vuonna 2009 palkinto myönnettiin Loviisan Kulttuuri- ja ympäristöliikkeelle Wanhassa Wara Parempi -tapahtuman järjestämisestä ja tärkeästä työstä korjaus- ja perinnerakentamisen tiedon välittäjänä. Valintaperusteet olivat:

  • Tapahtuma nostaa arvoonsa vanhan rakennuskannan säilyttämisen, oikeiden korjaustapojen merkityksen ja perinnerakentamisen mahdollisuudet. Yleisö pääsee tapahtumassa tutustumaan vanhoihin, perinteisin menetelmin kunnostettuihin loviisalaiskoteihin. Tietoa korjausmenetelmistä välitetään esim. työnäytöksin. Tapahtuman yksi hienous on, että saman rakennuksen kunnostuksen edistymistä voi käydä seuraamassa vuodesta toiseen.
  • Talkoovoimin järjestettävä avoimien ovien tapahtuma on tavoittanut suuren yleisön, mutta se tarjoaa sisältöä myös ammattilaisille. Samalla se esittelee oivallisen ja eheyttävän vaihtoehdon hajautuvalle yhdyskuntarakenteelle – tiiviissä puukaupunkikeskustassa voidaan yhdistää omakotimaisen asumisen ja kaupunkiasumisen hyvät puolet. Kiinnostus lisää tarvetta osaavalle täydennysrakentamiselle.