Loviisan alakaupungin historiatutkimus-sarja

Kati Toivanen: Kapteeni, luotsi, timpuri, matruusi. Loviisan alakaupungin historiaa Laivasillalta Pursimiehenkujalle. Julkaissut LKYL, 2018

 

Uusi kirja ”Kapteeni, luotsi, timpuri, matruusi” jatkaa Loviisan alakaupungin historian tarinaa. Elokuun lopulla 2018 ilmestynyt kirja keskittyy merenkulkijoiden ja heidän perheidensä elämän kuvaamiseen 1700-ja 1800-lukujen pienessä Loviisassa.

Kirjoittajana on historioitsija, FM Kati Toivanen, ja kirjaa saa ostaa Loviisan kirjakaupasta sekä Loviisan museosta. Yhdistyksestä sitä saa tilaamalla edullisempaan hintaan 47 € + postikulut.

Kirja on kolmas Loviisan alakaupungin historiaa käsittelevä paikallishistoria jonka yhdistyksemme on julkaissut.

 

Katja Tikka: Seppä, lukkari, hattumaakari, ajuri. Kertomuksia Loviisan alakaupungin taloista, tonteista ja niiden asukkaista.Julkaissut LKYL, 2016

Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike ry. on 2016 julkaissut kirjan ”Seppä, lukkari, hattumaakari, ajuri”, joka kertoo Loviisan historiallisesta alakaupungista aikakautena, joka alkaa kaupungin perustamisesta 1745 ja jatkuu 1900-luvun alkupuolelle. Alueellisesti kirja käsittelee Suolatorin pohjoispuolta Mariankadun ja Kuningattarenkadun molemmin puolin.

Kirjan tarkoitus on myös kuvata Loviisaa asuin- ja elinpaikkana. Avainasemassa siinä ovat asukkaat – niin nykyiset kuin menneet. Siksi kirjassa tutkaillaan tontti kerrallaan pienten ihmisten elämää. Esiin nostetaan tänäänkin olemassa olevia taloja ja pihapiirejä, jotta nykyloviisalaiset tuntisivat kaupunkinsa paremmin. Vanhat talot ovat suoranaisia tervehdyksiä menneisyydestä. Ne kuiskivat: ”Hei, lue ja tulkitse minua, niin tiedät kuka olet ja missä olet.”

Historiantutkija Katja Tikka kertoo tarinan kortteleista, kaduista, tonteista jataloista, joista monet sijaitsevat yhä vanhoilla kohdillaan sekä ihmisistä, jotka ovat asuneet näillä paikoilla. Katja Tikka perehdyttää lukijan varsinkin 1700-luvun maailmaan, vaikka se saattaa tuntua kaukaiselta. Kuitenkin, mitä tutumpi menneisyys on, sitä läheisemmäksi se muuttuu. Kirja sisältää myös ainutlaatuisia kuvia.

Kirja on toinen Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliikkeen julkaisema teos, jossa kuvataan Loviisan vanhaa rakennettua ympäristöä. Ensimmäinen oli Mikko Teerenhovin teos ’Loviisa, pienen kaupungin suuri menneisyys – esplanadin rakennustaiteellinen kehitys’ (2010).

Kirjaa myydään Loviisan kirjakaupassa. Yhdistykseltä tilattaessa hinta on 25 € + postikulut.

Julkaisuja ja tapahtumia

Uutta Loviisan paikallishistoriaa ”Kapteeni, luotsi, timpuri, matruusi” on vielä saatavilla vaikkapa joululahjaksi!

Ota yhteyttä!

Kati Toivanen

Historiantutkija Kati Toivasen uusi kirja ”Kapteeni, luotsi, timpuri matruusi” ilmestyi elokuussa, ja sitä on saatavilla paitsi Loviisan kirjakaupasta ja museosta, myös suoraan yhdistyksestä hintaan 47 € + postikulut. Ota yhteyttä!

Uusi paikallishistoria esillä myös Kirjakahvilassa

Lauantaina 3.11.2018 Loviisan kirjakahvilassa Kappelissa oli vieraana historioitsija Kati Toivanen, kirjallaan ”Kapteeni, luotsi, timpuri, matruusi. Loviisan alakaupungin historiaa Laivasillalta Pursimiehenkadulle”. Se ilmestyi loppukesällä, Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliikkeen kustantamana. Kirja on jatkoa 2014 ilmestyneelle Katja Tikan kirjalle, jossa käsiteltiin alakaupungin pohjoisosaa, Suolatorille asti, ja nyt siis sieltä etelään. Kappelissa keskusteltiin elämästä alakaupungin kujilla menneinä aikoina, ja yhteyksistä kaukaisiin maihin, kukoistavan kauppalaivaston myötä. Kati Toivasta haastatteli Thomas Rosenberg.

 

 

100 vuotta hirsirakentamista Suomessa

Perinne- ja korjausrakentamisen asiantuntijaseminaari

Kulttuuriravintola Loviisan Kappeli

Lauantaina LWT-viikonloppuna 26.8. alkaen klo 13

Seminaarin juontaa Tero Maksimainen

Asiantuntijat:

Huom! Ohjelma muuttunut.

Hannu Rinne, Perinnemestarin tyylikirjan kirjoittaja, aiheena hirsirakentaminen

Martti Korhonen, FM, museologi, aiheena hirsitaloasuminen aistien kautta koettuna

Panu Kaila, arkkitehti, tietokirjailija, aiheena rakentamisongelmat. Vastaa yleisön kysymyksiin Korjausklinikalla klo 15 lähtien

Kahvitarjoilu

Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus ostaa yhdistyksen julkaisuja (käteismaksu)

Seminaaria tukevat Loviisan kaupunki ja Nordea

 

Tutkimus Loviisan alakaupungista jatkuu (Kuva AK)

Tulevan historiakirjan kohdetalojen info- ja tutustumistilaisuus Kumppanuustalo Kulmassa Loviisassa tiistaina 28.3.2017 klo 18.00.Paikalla tutkija Kati Toivanen sekä yhdistyksen kirjatyöryhmä.

Kahvia ja teetä sekä pikkupurtavaa tarjolla. Tervetuloa!

 

Tutkimus Loviisan alakaupungista jatkuu
Uuden vuoden alkajaisiksi yhdistyksen kirjatyöryhmä piti tiedotustilaisuuden 3.1.2017 klo 11.00 Bistro Cantorissa.

Kerroimme Loviisan historiallisen alakaupungin tutkimustyön jatkamisesta ensi vuonna. Paikalla olivat yhdistyksen kirjatyöryhmän lisäksi tutkijat Kati Toivanen ja kääntäjä Peter Ragnvaldson.

 

Mikä on Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike?

Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike sai alkunsa 25 vuotta sitten. Silloin kaupungissa oli vireillä Vanhan Wiinatehtaan talon purkaminen. Joukko aktiivisia kaupunkilaisia esti purkamisen suoralla toiminnalla. Taistelu tuotti tulosta ja Korkein Hallintooikeus kielsi purkamisen. Nyt Wiinatehdas on persoonallinen osa viihtyisää Carnisonin kaupunginosaa. Suojelutaiston myötä syntyi Loviisan kulttuuri- ja ympäristöliike. Se on nimensä mukaisesti joustava ja nopeasti reagoiva kansanliike.

Yhdistyksemme on ollut siitä lähtien aktiivinen vanhan rakennusympäristön ja kulttuurin suojelemiseksi ja kaupunkikuvan elävöittämiseksi. Wiinatehtaan lisäksi kaupunkikuvassa näkyy myös monia muita kauniita rakennuksia, joiden säilyttämiseen olemme vaikuttaneet. Näistä voidaan mainita vanha seurahuone eli nykyinen kirjasto.

Yhdistyksellämme on ollut merkittävä rooli nykyisen historiallisen ja elävän kaupunkiympäristön säilyttämisessä.  Olemme ottaneet ennakoivasti kantaa kaavoitusasioihin ja uudisrakentamiseen. Vuonna 2005 ensimmäisen kerran toteuttamamme perinne- ja korjausrakentamisen tapahtuman, Wanhassa Wara Parempi, myötä Loviisa on noussut uuteen kukoistukseen.

Olemme saaneet seuraavat merkittävät tunnustukset työstämme:

1. Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöpalkinto 2007

Palkinnon perusteena oli tärkeän kulttuuriperinnön vaaliminen niin talojenkin kuin vanhojen puutarhojenkin osalta. Lisäksi hienoa päivissä on se, että ne välittävät vanhoja työtapoja uusille sukupolville. Palkinnon jakaa vuosittain Uudenmaan Ympäristökeskus

2. Loviisa-mitali 2008

Loviisa-mitali on palkinto, joka perustettiin vuonna 1995 ja jonka kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa kerran valtuustokaudessa. Tärkein arvosteluperiaate palkinnon saamiseksi on, että palkinnon saajaan on oltava näkyvällä tavalla kunnostautunut joko kuluneena vuonna tai pidemmän ajan kuluessa. Palkintoamme kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta perusteli seuraavasti:

  • Valtakunnalliset perinne- ja korjausrakentamisen päivät ovat tuoneet Loviisalle runsaasti medianäkyvyyttä erityisesti aikakauslehdissä. Lisäksi tapahtumalla on monella tasolla suuri merkitys niin Loviisalle kuin sen asukkaillekin. Tapahtuma niveltyy hyvin kaupungin omaan Kotiin Loviisaan -markkinointiin, jonka tavoitteena on Loviisan tunnettuuden lisääminen ja asukasmäärän kasvattaminen.
  • Tapahtuma ja sen saavuttama julkisuus ovat vahvistaneet loviisalaisten itsetuntoa ja uskoa omaan ympäristöön ja elämäntapaan. Loviisalaiset ovat ylpeämpiä kotikaupungistaan, he arvostavat ympäristöään paremmin ja halu säilyttää rakennettua ympäristöä tulee yhä vahvemmaksi.

3. Suomen Arkkitehtiliiton arvostettu SAFA-palkinto 2009

Vuodesta 1974 lähtien jaettu SAFA-palkinto on tunnustus yhteisölle, joka on toiminnallaan merkittävällä tavalla edistänyt laadukkaan elinympäristön syntymistä. Palkinnon saajan valitsee Suomen Arkkitehtiliiton, Suomen Kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva nelijäseninen lautakunta. Vuonna 2009 palkinto myönnettiin Loviisan Kulttuuri- ja ympäristöliikkeelle Wanhassa Wara Parempi -tapahtuman järjestämisestä ja tärkeästä työstä korjaus- ja perinnerakentamisen tiedon välittäjänä. Valintaperusteet olivat:

  • Tapahtuma nostaa arvoonsa vanhan rakennuskannan säilyttämisen, oikeiden korjaustapojen merkityksen ja perinnerakentamisen mahdollisuudet. Yleisö pääsee tapahtumassa tutustumaan vanhoihin, perinteisin menetelmin kunnostettuihin loviisalaiskoteihin. Tietoa korjausmenetelmistä välitetään esim. työnäytöksin. Tapahtuman yksi hienous on, että saman rakennuksen kunnostuksen edistymistä voi käydä seuraamassa vuodesta toiseen.
  • Talkoovoimin järjestettävä avoimien ovien tapahtuma on tavoittanut suuren yleisön, mutta se tarjoaa sisältöä myös ammattilaisille. Samalla se esittelee oivallisen ja eheyttävän vaihtoehdon hajautuvalle yhdyskuntarakenteelle – tiiviissä puukaupunkikeskustassa voidaan yhdistää omakotimaisen asumisen ja kaupunkiasumisen hyvät puolet. Kiinnostus lisää tarvetta osaavalle täydennysrakentamiselle.